Day: January 6, 2014

Prosedur- prosedur untuk dapatkan lesen memandu ( bagi calon yang SUDAH mempunyai lesen memandu )

Untuk calon yang SUDAH mempunyai lesen Memandu , disini kami sediakan prosedur- prosedur untuk mendapatkan lesen memandu :

1- Kelas Pra- L ( Teori 3 Jam & Amali 3 Jam)
2- Lesen L
3- Praktikal Pemanduan & Ujian Kelayakkan
4- Ujian Memandu JPJ
5- Lesen P

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh email keididriving@idi.com.my atau
hubungi ( 04-3332828, 04-3981818 ) . Terima Kasih.